Hier enkele voorbeelden van onze kweekkoppels voor 2019
( BRUCE LOWE en LIJNENTEELT )

Hier enkele voorbeelden van onze kweekkoppels voor 2019
( BRUCE LOWE en LIJNENTEELT )

Hier enkele voorbeelden van onze kweekkoppels voor 2019
( BRUCE LOWE en LIJNENTEELT )

Hier enkele voorbeelden van onze kweekkoppels voor 2019
( BRUCE LOWE en LIJNENTEELT )

Opzetten eigen kweekhok

Het Kweekhok

Begin 2018 hebben Nico van Veen en ik de handen ineengeslagen om een gezamenlijk kweekhok op te zetten.  De basis daarvan was inmiddels al gelegd met de duiven die Nico bezat, aangevuld met duiven die door mijzelf de afgelopen periode zijn aangeschaft en gekweekt. Vanaf 2019 zullen jonge duiven hiervan verkocht worden. Maar ons hoofddoel is het in stand houden van de kwaliteiten van het Beerda ras.

Piter Beerda

De oude Tournierstam van wijlen Piter Beerda staat aan de basis van vele kampioenenkolonies waarvan de bekendste die van Jelle Jellema en Arie Dijkstra zijn. De kwaliteit van de stam van Piter wordt zwaar onderschat. Toen hij in 2011 overleed brachten zijn duiven dan ook maar een fractie op van de werkelijke waarde. Dankzij liefhebbers als Jellema en Arie Dijkstra, maar bijvoorbeeld ook Wim Wittebol is de grote waarde van de Beerda duiven echter wel in de hele duivenwereld bekend. De Beerda’s zijn vooral geliefd vanwege hun grote natuurlijke weerstand. Treffender als Wiebren van Stralen de totstandkoming van deze kwaliteit omschreef in de verkooplijst na het overlijden van Piter, kan het niet worden beschreven;  “Beenharde selectie was het gereedschap waarmee hij zijn  eigen duivensoort boetseerde. Daar hoorde goed voer, grit en schoon water absoluut bij, maar voor veel andere zaken was geen  plaats. Duiven die niet uit zichzelf gezond konden blijven, leefden niet lang. Een geelkuur noemde hij een van de grootste  misverstanden in de sport, in Ter Idzard was het niet nodig ook. Eerste prijzen kun je alleen winnen met duiven  die in staat zijn om thuis te komen, aldus Piter en dat was ook de reden dat de duiven nooit opgeleerd werden. Jongen die je  moest leren drinken waren dommeriken, duiven die ergens aanvlogen moesten daar dan maar blijven. En uiteindelijk draaide het  maar om één ding, duiven die slim genoeg waren om vroeg thuis te komen, de enige garantie om overeind te blijven bij Piter.” En het is deze grote natuurlijke gezondheid die er voor zorgt dat de Beerda duiven op bijna elk hok passen.

De duiven

Bij onze keuze om duiven aan te schaffen was de grote natuurlijke gezondheid van de Beerda duiven doorslaggevend. Vooral voor Nico als de-duivencoach.nl is het belangrijk dat de door ons verkochte duiven behalve op mijn hok, ook gaan presteren bij anderen en zich dus ook gemakkelijk op hokken aanpassen waar de verzorging wat minder punctueel is. Een andere kwaliteit van deze duiven is dat ze prijs vliegen van 100 - 1000 km bij alle weersomstandigheden.  Deze beide eigenschappen maken de Beerda’s ook zeer geschikt voor de (wat zwaardere) éénhoksraces.  Dat is de afgelopen jaren wel gebleken. Zo hebben Arie Dijkstra en liefhebbers die duiven van hem hebben, topprestaties geleverd op OLR’s in Zuid Afrika, Portugal, Spanje, Roemenië, Bulgarije en Duitsland, waarbij grote geldprijzen en auto’s zijn gewonnen. Zelf kan Nico ook terugkijken op mooie prestaties behaald op OLR’s in Bulgarije, Moldavië en Polen. Zo hadden Bram Wassenaar en Nico op de eindrace in Kalimanci (Bulgarije) in 2014 de vier beste Nederlandse duiven. En samen met Jack Brouwer werd door Nico in 2016 de autovlucht gewonnen op  de OLR Costa Del Sol. Een andere liefhebber die ook goed presteert op éénhoksraces met nazaten van de Beerda's is Anton van Oort uit Geffen. Deze won o.a. in Thailand en op Tenerife een race met duiven die een groot percentage Beerda bloed voeren via Jac Gerbens.